Otwieramy zgłaszanie filmów do festiwalowych konkursów, na filmy czekamy za pośrednictwem platformy FilmFreeway.com lub za pośrednictwem formularza na dole strony

Call for entries is now open. Submit movies through FilmFreeway.com platform or form at the bottom of this page

 


Sekcje konkursowe / competitive sections

1-2-3 GO! KONKURS GŁÓWNY / MAIN COMPETITION

to kino artystyczne z całego świata, gdzie tematem przewodnim są nowe wizje współczesnego świata, filmy coming-of-age, pełnometrażowe animacje… Pierwsze, drugie i trzecie filmy fabularne. Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, o długości powyżej 60 minut, ukończone po 1.01.2022 roku.

Artistic cinema from around the world. New visions of the modern world, coming-of-age movies, full-length animations… First, second and third  feature movies by filmmakers around the world.

Feature films longer than 60 minutes and completed after January 1, 2022 can be submitted to the competition.


WE ARE FROM NORTH! COMPETITION / KONKURS JESTEŚMY Z PÓŁNOCNEJ EUROPY

Nowy konkurs filmowy dla produkcji lub koprodukcji powstałych w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii lub Islandii, ale także Estonii, Litwy i Łotwy. Konkurs powstał z przekształcenia się Panoramy Kina Skandynawskiego – stałego pasma festiwalowego obecnego w programie od kilkunastu lat. Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, o długości powyżej 60 minut, ukończone po 1.01.2022 roku.

A new film competition for productions or co-productions made in Nordic / North Europe countries: Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland plus Latvia, Lithuania, Estonia. The competition was created as a result of the transformation of Panorama of Scandinavian Cinema – a permanent festival section present in the program for over a dozen years. Feature films longer than 60 minutes, completed after January 1, 2022 may be submitted to the competition.


Konkurs filmów krótkometrażowych / Short feature & animation competition,

czyli najstarsza sekcja festiwalu, która odbywa się od 23 lat. Do sekcji krótka fabuła i krótka animacja można zgłaszać filmy o długości nie przekraczającej 30 minut, ukończone po 1.01.2022 roku

The oldest section of the festival, which has been held for 23 years. Films not longer than 30 minutes, completed after January 1, 2022, can be submitted to the short fiction and short animation section.


 

Na wszystkie zgłoszenia czekamy do dnia 15.04.2024

Submission deadline: 15.04.2024


Formularz zgłoszenia / Submission form

Prosimy o podanie linka wraz z hasłem do screenera online / Please paste here screener link (Vimeo, Google Drive etc.) with password (if needed)