Poszukujemy osób, które zasilą tegoroczną ekipę organizacyjną festiwalu. Praca płatna oraz wolontariat / staż studencki.

Pracowników biura festiwalu

Organizacja spraw bieżących biura festiwalowego, gości, promocji i dystrybucji materiałów promocyjnych, obsługa social-mediów oraz innych działań związanych z organizacją wydarzeń festiwalu.

Praca odpłatna

CV ze zdjęciem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać na adres biuro@sff.pl do dnia 25 kwietnia 2023 z zaznaczeniem w temacie jakiego stanowiska dotyczy zgłoszenie


Techników / producentów ds. technicznych

Osoby do pionu technicznego. Instalacja i konfiguracja projektorów multimedialnych, ekranów, nagłośnienia, mobilnego sprzętu DCP, kina plenerowego, obsługa projekcji. Możliwość zatrudnienia również przy innych projektach filmowych w okresie czerwiec-sierpień 2023.

Praca odpłatna.

CV ze zdjęciem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać na adres biuro@sff.pl do dnia 25 kwietnia 2023 z zaznaczeniem w temacie jakiego stanowiska dotyczy zgłoszenie


Stażystów oraz wolontariuszy

Do biura festiwalu oraz biura festiwalowego. Wsparcie w info pointach, konkursach publiczności, działaniach
marketingowych i wsparcia pionów technicznych.

Praca nieodpłatna z możliwością zaliczenia praktyk studenckich.

Formularz zgłoszenia się na wolontariat / staż (do pobrania tutaj) prosimy o przesłanie na adres wolontariat@sff.pl do dnia 1 maja 2023


Żeby aplikować musisz mieć ukończone 18 lat.

Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.


Prosimy o zawarcie w wysyłanych CV następującej klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez organizatorów MFF Sopot Film Festival 2023 wyłącznie na potrzeby ww. rekrutacji i będą zniszczone / usunięte po zakończeniu tego procesu. W razie jakichkolwiek pytań, uwag i próśb dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem biuro@sopotfilmfestival.pl