DZIĘKUJEMY ZA ZAPISANIE SIĘ DO NEWSLETTERA

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Administratorem podanych w drodze rejestracji przez formularz Newsletter na naszej stronie danych osobowych będzie organizator Sopot Film Festiwalu, tj. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie (81-737), ul. Langiewicza 11 (SHB);
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;
  3. Informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z SHB, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne itp.;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
  6. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SHB dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SHB;
  8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest warunkiem zawarcia pomiędzy Panem/-ią a SHB umowy o świadczeniu usługi newsletter. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usługi newsletter.

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ